1. Nếu tôi bật nguồn thiết bị, nó vẫn tiếp tục khởi động và không bao giờ khởi động được. Tôi nên giải quyết nó như thế nào? Tôi thậm chí không thể đặt lại PocketBook của mình.

Bước 1. Vui lòng nhấn nút nguồn trong 8-10 giây để thiết lập lại thiết bị của bạn.

Bước 2. Hoặc bạn có thể thử khôi phục cài đặt mặc định của nhà sản xuất theo các bước sau:
Trước tiên, tắt thiết bị, sau đó nhấn và giữ đồng thời các nút "quay lại + nguồn", vào chế độ khôi phục. Bây giờ chọn "xóa khôi phục cài đặt gốc dữ liệu - có, xóa tất cả dữ liệu người dùng - khởi động lại" để khôi phục cài đặt gốc. Thao tác này sẽ xóa dữ liệu cá nhân (chẳng hạn như lịch sử đọc, ứng dụng, một số cài đặt cá nhân) nhưng sẽ không xóa các tệp trong bộ nhớ.

Thong ke